Struktura

1.Każda zmiana nadzorowana bezpośrednio przez koordynatora zmiany

 

2.Cały obiekt nadzorowany przez kierownika obiektu i kierownika regionalnego

 

 

PROCEDURY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI:

 

1. Pracownik serwisu dziennego

2. Brygadzista

3. Pracownik serwisu nocnego

4. Koordynator obiektu

5. Kierownik

 

1. oraz 3. Pracownik serwisu dziennego oraz nocnego :

  •  - wykonuje pracę na wyznaczonym odcinku

  •  - wykonuje czynności zlecone przez przełożonego

  •  - poświadcza gotowość do pracy poprzez wpis do zeszytu

2. Brygadzista:

  •  - sprawdza stan przygotowania obiektu

  •  - koordynuje prace serwisu dziennego

  •  - zgłasza uwagi koordynatorowi obiektu

4. Koordynator obiektu:

 - planuje pracę na dzień bieżący z uwzględnieniem:

- przyjętego zakresu obowiązków Zleceniobiorcy i zleconych prac dodatkowych,

- prawidłowego zastosowania : środków utrzymania czystości i higieny , sprzętu oraz z uwzględnieniem zasad i sztuki utrzymania w czystości

 - planuje zastępstwa pracownicze ( w przypadku urlopów, zwolnień lekarskich)

 - raportuje stan wykonywanych usług kierownikowi obiektu

 

5. Kierownik obiektu:

 - kontroluje koordynatora obiektu,

 - zajmuje się bieżącą pomocą merytoryczną Koordynatorowi w realizacji usług,

 - rekrutuje nowych pracowników

 - kontroluje obiekt w różnych godzinach pracy,

 - organizuje dodatkowe prace zlecone przez Zleceniodawcę,

 - kontroluje ewidencję czasu pracy pracowników serwisowych.